Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

02 | İklim

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Türkiyede Karasal İklim

Bu tip iklim özellikle denizel etkilerden uzakta yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu
Bölgemizde dikkati çeker. Bu iklimin görüldüğü Doğu Anadolu Bölgemizde
ülkemizdeki en düşük sıcaklık değerleri ile karşılaşılır, değerler -40°C, -46°C'ya kadar
düşer. Karasal iklim Doğu Anadolu Bölgemizde kendini iki şekilde belli eder:
• Yüksek platolarda en çok yağışın yaz mevsiminde görüldüğü her mevsim
yağışlı tip,
• Alçak depresyonlarda vadi içlerinde yağışların kış aylarında görüldüğü yarı
kurak tip
Bu iklim tipinde yıllık yağış tutarları 350 mm. ile 1200 mm. arasında değişir. Üst seviyelerde
yüksek değerler dikkati çekerken alçak depresyon alanlarında ve vadi içlerinde
düşük değerler görülür.

Diğer taraftan ülkemiz coğrafi bölgeleri farklı şekilde ortaya çıkan yağış rejimleri ile
de değişiklikler gösterir. Bu bakımdan Türkiye'deki başlıca yağış rejimlerini Karadeniz
yağış rejimi, Akdeniz yağış rejimi, Karasal yağış rejimi olmak üzere üç ana
grupta toplayabiliriz.

Özellikle ülkemizin kuzeyinde Karadeniz kıyıları boyunca dikkati çeken Karadeniz
yağış rejiminde yağış bütün mevsimlere düzenli bir şekilde dağılmıştır. Kurak
mevsim yoktur. Yıl içinde fazla yağış sonbahar sonu ile kışın görülür.
Ülkemizin yarısından fazlasını etkisi altına alan Akdeniz yağış rejimi ise şiddetli bir
yaz kuraklığı ile dikkati çeker. Bu rejimin etkisi altında olan sahalarda bazı yıllar yaz
aylarında hemen hiç yağış görülmez, yıl içinde en fazla yağış kış mevsimindedir.
Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerimiz tamamen bu rejimin etkisinde kalır.

Karasal rejim tipinde yağışlar en çok ilkbahar yaz aylarındadır. Bu tipte en az yağışlı
mevsim ise kıştır. Ülkemizde Karasal rejimin etkisi altında bulunan alanlar genelde
Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğu kesimidir.
Bu üç büyük tip dışında ayrıca Karadeniz, Akdeniz arasındaki geçişi sağlayan Marmara
Tipi ile Akdeniz ile karasal tip arasında geçiş tipini oluşturan İç Anadolu geçiş
tipleride ülkemizdeki diğer yağış rejim tiplerini oluştururlar. Bu tiplerden İç Anadolu
geçiş tipinde yağış en çok kış en az yaz olurken Marmara tipinde ise yağış en
çok ilkbahar en az ise yazdır.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
16 | Zamir Zamir